Platform Allochtone Ouders en Onderwijs zoekt nieuwe leden

You are here

Een goed verloop van de schoolloopbaan is idealiter het resultaat van een evenwichtig samenspel en partnerschap tussen ouders, school en leerlingen. Zeker bij niet-westerse allochtonen blijken zich tussen deze drie partijen nogal problemen voor te doen. Allochtone ouders participeren mede daardoor in onvoldoende mate in de activiteiten binnen het onderwijs. Ook zijn zij relatief weinig actief en betrokken bij de onderwijsontwikkeling van hun kind(eren). De ervaring leert dat dit negatieve gevolgen heeft voor de leermotivatie en de schoolloopbaan van hun kinderen en daarmee voor hun latere maatschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Met de lancering van het project Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (www.paoo.nl), worden kansen in het belang van school, ouders en kinderen gecreëerd. Ouders kunnen zelf, via en met ondersteuning van lokale platforms, hun verantwoordelijkheid nemen om ouderbetrokkenheid en -participatie naar het gewenste niveau te brengen. Echter, dit vergt wil, inspanning en tijd om dit doel te realiseren.

De LOM-samenwerkingsverbanden, FORUM (instituut voor multiculturele ontwikkeling) en de vier landelijke ouderorganisaties (VOO, NKO, LOBO, Ouders & Co) en ISBO hebben de handen ineen geslagen om ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid onder allochtone ouders te stimuleren. Verder hebben de LOM-samenwerkingsverbanden zich aan dit project gecommitteerd omdat de wensen en de verwachtingen van allochtone ouders t.a.v. de school, via lokale platforms, kunnen worden geuit. Lokale platforms bieden voor allochtone ouders een podium om hun burgerschap in daden om te zetten.

Daarom roepen de LOM-samenwerkingsverbanden hun achterbannen op actief deel te gaan nemen aan de activiteiten van en/of zitting te gaan nemen in de lokale platforms die in 30 gemeentes zijn/worden opgericht. Door betrokkenheid in deze platforms nemen allochtone ouders het heft in eigen handen, inspelend op hun wensen en behoeften, de vragen van hun kinderen en de verwachtingen school en samenleving. Een prima uitdaging waar iedereen er beter van wordt.

Enthousiaste ouders van de reeds opgerichte lokale platforms hebben uw steun nodig en zouden graag samen met u aan deze opdracht willen werken. Wilt u mee denken, meedoen en mee beslissen op school? Neemt u dan contact op met het lokale platform in uw gemeente. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paoo.nl. Ook kunt u contact opnemen met het projectteam via paoo@forum.nl of met Mohamed Bouyanzari, projectmedewerker van de LOM-samenwerkingsverbanden, tel. 030-2367327/ 06-54301331.