Popularisering Chinese taal boekt haar eerste resultaten

You are here

De leden van de "Werkgroep Onderwijs Chinese Taal" van het IOC vergaderden kortgeleden in Utrecht weer om hun werk te bespreken. Deze groep werd in Mei van dit jaar opgericht en bestaat uit meer dan 10 vrijwilligers, en wordt geleid door dhr. Peter Ding voorzitter van de Associatie Onderwijs Chinese Taal en dhr. Zhong Zhenbo de directeur van het IOC bureau. Dit is de derde vergadering die de groep sinds zij gesticht werd gehouden heeft.

Bij de aanvang van de vergadering maakte dhr. Peter Ding een bericht bekend: Een middelbare school in Breda had vorige week contact met de groep opgenomen en verklaard dat het geinteresseerd was in de instelling volgend jaar van de Chinese taal in de school als een keuzevak. De school hoopt dat de groep hen aan leraren helpt om in de school 8 weken experimenteel onderwijs in de Chinese taal te geven. Volgens de nieuwe reglementen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs zal vanaf 2007 het onderwijs van buitenlandse talen als keuzevak helemaal geliberaliseerd worden. De Associatie Onderwijs Chinese Taal en het IOC hopen van deze kans gebruik te kunnen maken om de Chinese taal in de hoofdstroom van het onderwijs in Nederland in te kunnen voegen.

Dit is niet de enige school die interesse vertoont in het instellen van een Chinese taalcursus. De Koning Willem I School in Den Bosch die speciaal een Chinees uitgenodigd heeft om les te geven is de pionier op dit gebied. Een lid van de werkgroep, mvr. Wang Hongyan, die pas 4 jaren in Nederland woont, heeft nu reeds een uitnodiging gekregen van een middelbare school in Dordrecht om daar experimenteel les te geven. Haar eerste ervaring is dat de leerlingen heel goed op de lessen reageren en vooral erg geinteresseerd zijn in de Chinese cultuur. Dhr. Peter Ding is van mening dat er in de toekomst steeds meer kansen zullen zijn voor het experimenteel les geven in de Chinese taal, en dat de doelgroep van de popularisering een tendens van verbreding vertoont, omdat de VU in Amsterdam ook aan de groep heeft gezegd dat het met de groep wil samenwerken in de popularisering van de Chinese taal, en van plan is om een korte cursus in fundamenteel Chinees in te stellen.

De deelnemers aan de vergadering discussieerden over de doelgroep van de popularisering. Zij waren van mening dat omdat het economische verkeer tussen China en Nederland steeds groter wordt, vele Nederlandse zakenlui en studenten hopen om in een relatief kort tijdbestek enig fundamenteel Chinees te kunnen leren om die later in China te gebruiken, en dat daarom de groep de uiterst goede markt in de Nederlandse academies en universiteiten moet aangrijpen. Maar de Nederlandse middelbare scholen en vooral de leerlingen van de hogere klassen moeten toch nog steeds het zwaartepunt van de popularisering zijn, omdat deze groep goed leren kan en reeds een bepaalde zelfdiscipline en gerichtheid in het leren heeft.

De vergadering besprak een ontwerp van een voorlichtingboekje over het onderwijs in de Chinese taal. De aanwezigen maakten vele oprechte opmerkingen en voorstellen betreffende de inhoud van het boekje en de volgorde er van. Het plan is om 5000 exemplaren van dit boekje te drukken en naar de Chinese middelbare scholen te sturen.

De meest acute en belangrijke kwestie in de popularisering van het Chinese onderwijs is die van de leraren. Volgens leraar Wang die belast is met het beheer van de databank van de info over de taalleraren, staan er in de databank reeds cv's van meer dan 20 candidaatleraren maar dit getal is relatief bekeken nog steeds te klein. De werkgroep is van mening dat ofschoon Nederland klein is er wel veel Chinezen in verblijven en dat er onder hen veel knappe en capabele mensen moeten zijn en dat daarom het aantal van personen die capabel zijn in het onderwijzen van de Chinese taal niet slechts die 20 moet zijn. De aanwezigen hopen dat de personen met de wens om te onderwijzen zichzelf of anderen aanbevelen, om zo mee te helpen aan het realiseren van de inbrenging van de Chinese taal in de hoofdstroom van het onderwijs in Nederland, en daardoor de Chinezen aan een positie in de Nederlandse scholen te helpen.